Geplaatst op

Zakelijke parkeerplaatsen met goudmozaiek bestraat?

Ik heb een zakelijke parkeervergunning die ik aan mijn klanten uitleen.

De kosten hiervoor waren in het laatste kwartaal 2013 kwartaal 78 euro en in het eerste kwartaal 2015 wordt het 104,46 euro. Flabbergasted: een verhoging van bijna 34%…

Jaren heb ik me niet druk gemaakt om parkeergeld in de stad, de ruimte is schaars dus betalen voor parkeren lijkt logisch.

Of gaat de gemeente Utrecht nu de parkeerplaatsen met goudmozaiek bestraten ?

10 Jaar geleden kocht men nog niet online. Maar nu wordt de afweging  parkeergeld <> verzendkosten online wel snel gemaakt.

In 5 jaar tijd zijn 22.000 winkels verdwenen.

En hoeveel van de 90.000 winkels die we nu nog hebben houden we over begin 2020???

Jan Meerman van InRetail gaat het gesprek aan met de politiek in 2015. En dat is hard nodig: zet ‘m op Jan, we hebben je lobby nodig!

  • druk op gemeente om de parkeertarieven drastisch naar beneden te brengen.

  • terugdringen van overaanbod winkelvastgoed. Winkelmeters opruimen.

  • stopzetten van bouw van megawinkels in de periferie van de stad en in weiden.

  • binnensteden super interessant maken.

  • investeren en stimuleren van samenwerkingen tussen detailhandel, horeca, kennis en cultuur.

  • minder belasting.

  • minder regels.

En voeg er nog aan toe: lagere huren, kortere huurcontracten, bankgaranties omlaag.

De aardige meneer die net belde en zei dat ie een doos winckelmans  ergens voor 23 of 24 euro kon kopen ipv 30 euro heb ik gezegd dat ie dat dan maar moet doen. Ik bedoel het niet rot hoor, maar ik ben toe aan het kerstreces en helemaal niet fit.

Volgend jaar gaan we weer schitteren, groeien en bloeien!