Geplaatst op

webfabriq-rises-bv-bart-schmidt-jaco-van-dissel-samuel-vrins-van-horizon-verdwenen_pfff

oplichting

nog steeds staat webfabriq – rises bv online…

kijk naar de ware persoon achter dit verhaal via deze link, trap er niet in. Dit bericht blijft online staan om te waarschuwen, pas als de laatste euro inclusief rente en kosten betaald is kan dit bericht van het net af.

Oproep: wie weet de geboortedatum van Jaco van Dissel?  Dit is om de ‘ambtelijke rechsthandeling’ in orde te kunnen maken. Jaco is zo dom geweest om niet op mijn betalingsvoorstel van eind december in te gaan.  Nu komen alle kosten ook bij de vordering.

jaco jacco van dissel | samuel vriens of vrins | bart schmidt

 

JACO VAN DISSEL’S | EERDERE ONEERBARE PRAKTIJKEN lees meer

https://mozaiek.com/webfabriq-rises-bv-bart-schmidt-jaco-van-dissel-samuel-vrins-van-horizon-verdwenen

KvK 57949441 Vestigingsnr. 000027341372 Rises BV

 

Bart Schmidt  0617114436

Frans Halslaan 49

2343 EB Oegstgeest

aangetekend pakket – sommatie tot onmiddellijke terugbetaling

Utrecht 22 oktober 2015

Betreft : sommatie en aankondiging incassokosten

Ons kenmerk : terugbetaling *** euro wegens niet verrichte diensten Webfabriq Rises bv

Geachte Heer B. Schmidt

Ondanks onze betalingsverzoeken heeft u onderstaande bedrag nog niet terugbetaald.

Hierbij sommeren wij u er voor zorg te dragen dat het totaalbedrag van € *** uiterlijk binnen 14 dagen (6 november 2015) na heden op ons rekeningnummer Mozaiek Utrecht  ********* onder vermelding van  retour  factuur 01072015- 01997  1 juli 2015

Mocht u aan deze sommatie geen gevolg geven, dan stellen wij u hierbij reeds in gebreke.

U bent dan tevens een wettelijk vastgesteld bedrag bedrag van 15% van *** zijn de € *** aan incassokosten verschuldigd.

Deze kosten zijn gelijk aan de maximale incassokosten overeenkomstig “het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten”.

Bovendien wordt dan tevens aanspraak gemaakt op vergoeding van de contractuele en/of wettelijke (handels) rente vanaf de datum waarop u in verzuim bent. De wettelijke rente voor handelstransacties bedraagt sinds 1 januari 2015 8,05 %.

Wij dragen onze vordering dan ter incasso over aan  Arag rechtsbijstandsverzekeraar

Mocht u het totaal verschuldigde inmiddels hebben betaald, dan kunt u dit schrijven uiteraard  als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,