Geplaatst op

wanbetaler Ligator Mozaiekonline| failliet 30-9-2015

update 3-11-2015  sluiting van dit ‘dossier’

De investeerder heeft de merknaam vorige week overgenomen via de curator, in het merkenregister is dit nog niet aangepast. Mijn onderstaande berichten zijn geschoond voor de merknaam, de handelsnaam die tot het faillissement werd gebruikt is vervangen door Ligator.

Op rechtspraak.nl heb ik het insolventieverslag bekeken van oktober 2015 : huurinkomsten 2914 voor de investeerder,  en door dezelfde investeerder gekocht de GOODWILL van 2381  inclusief btw

Dat Ligator niet allang failliet was is verbazingwekkend, de schuld is opgelopen in 4 jaar tijd tot 388.568 euro. Oeps belastingbetaler, u heeft meebetaald om het schip te laten zinken en indirect ook nog eens doordat mijn inkoopfacturen niet betaald zijn (waardoor mijn resultaat voor belasting lager geworden is) 

Ik heb geen jurist en afgelopen periode heb ik wat bijgeleerd over hoe het niet moet. Maar ik heb niet de illusie dat ik de wereld ga verbeteren, er zullen altijd partijen zijn met onvoldoende zelfreflectie. Eerlijk duurt het langst, ook al word ik er niet rijk van.  

Ik ben bij Ligator geweest en heb achter de schermen gekeken, aan een uitnodiging om ook bij mij te komen kijken is nooit gehoor gegeven en ook de uitnodiging om het geschil samen op te lossen is genegeerd. Gewoon om tafel zitten had mijn voorkeur en niet de rechterlijke gang.  

Grote projecten met flinterdunne marges, daar red je het ook niet mee als de economie in elkaar dondert. Van het geld wat me door de neus geboord is door Ligator had ik graag 2 tickets naar de andere kant van de wereld geboekt om de special made dutch design mosaics  te aanschouwen want het is fantastisch om bij productiebedrijven achter de schermen te kijken. Ik ga niet aan de productiekant zitten, hoe aantrekkelijk de inkoopprijs ook mag zijn aan de andere kant van de wereld.  Ik ben beter in advies en persoonlijke begeleiding voor projecten van particulieren en als tegelgoeroe ligt er ook zakelijk nog een mooie toekomst voor mij!

Ik ga geld verdienen met mijn kennis, handel komt op het tweede plan te staan. Ik word blij van een goed ontwerp en kwaliteit en ik bouw aan het geluk van mij en mijn dierbaren. Mooi huis, fijne man, dochter die mooi tot bloei komt, vrienden om regelmatig mee te eten,  feesten en te lachen: het leven is GOED!

update 22-10-2015

Wel toevallig dat de degene die de naam opeist ook medevennoot van Mozaiekspecialisten bv is. Deze bv werd opgericht om het zinkende schip Ligator te redden? Of via de achterdeur of dochter restantjes verkopen of elders produceren? Eerlijk duurt het langst, als je iets aanschaft gewoon betalen! Zeker als er een rechterlijke uitspraak is geweest. En  ‘t lijkt me ook beter voor de voormalige directeur van Ligator om zijn eigen naam te schonen op LinkedIn, zonder associatie met het verleden dat lijkt me beter voor je eigen toekomst.

Op ‘t verzoek van gegevensverwijderen.nl om de persoonsnaam te verwijderen hoef ik niet te reageren (heb je nog wel geld om “hoofd”gegevensverwijderen Jeroen in te schakelen?) maar ik zal niet al te onaardig doen tijdens de afhandeling van het faillissement.  Wie zoekt binnen google op naam van de eigenaar van Ligaor komt o.a. op deze site, klik voor de uitvoering WBP De website gegevensverwijderen.nl en hun e-mail voldoen niet aan de wettelijke eis. Het inschrijfnummer van Kamer van Koophandel moet vermeld worden op website en in e-mails Jeroen. Zal ik daar maar een zaak van maken, en aangifte doen van bedreiging.

Het faillissement van Ligator is uitgesproken en wordt nu afgehandeld door de curator. Jeroen wendt u met vragen tot de curator tel. 0243828384

De curator heeft als taak om geld binnen te harken voor schuldeisers, niet als taak om u geen blaam te laten treffen 🙂

BETALEN PANNEKOEK

update 12-10-2015 per sms kreeg ik dit bericht: er wordt meegeleefd door ‘anoniem’, via deze wijze even een dankbetuiging. notebox.nl Is een intiatief van Ligator; niks bestellen dus, je krijgt met de curator de maken.

IMG_8062

en nog meer bedrijvigheid op het bedrijfsadres  ? Kamerlingh Omnesstraat 23 6603AX Wijchen
Ontvangen ze nog huur van Niloo C.V. Wijchen kvk 59889365, Kamerlingh Omnesstraat 23 6603AX Wijchen??? 900 m2 bedrijfsruimte kun je best anders benutten als je geen mozaiekjes meer mixt. Niloo is ondernemer en heeft de website http://www.leatherlicious.nl/
Update 30 september: Ligator Mozaiekonline  failliet 30-9-2015
Gisteren is de  faillissementsaanvraagdoor de rechtbank, het einde van Mozaiekonline, drukpunt Wijchen, Ligator.  
het geschil was zakelijk en je hebt de tijd gekregen om het op te lossen, maar dat is je niet gelukt. Spijtig en een complete beschadiging van het vertrouwen wat ik je gegeven heb, jammer van mijn centen en onze belastingscenten.

 

 

update 3 september  2015
Wat hebben we aan een rechterlijke uitspraak als de tegenpartij zelf rechter speelt? Word ik als schuldeiser verdacht van een complot? Wie is ‘ons’ of ‘ik’ in het verhaal van de tegenpartij. Leeft de directie van Ligator  in  fantasie of werkelijkheid? 
In reactie op uw mail van 24 augustus kan ik u zeggen dat het bodembeslag van de belastingdienst op de showroomlokatie is gelegd en niet op de inventaris van de bedrijfshal, waar het door uw organisatie gelegde beslag op rust. De goederen op de door u gemaakte inventarislijst komen niet voor op het overzicht van de belastingdienst en zijn vrij verkoopbaar. Hopelijk hebt u begrip voor ons standpunt om u hiervan niet eerder op de hoogte te brengen.
Mocht u op het voorstel van x in willen gaan dan dient u de goederen aan hem (of een van zijn ondernemingen) te verkopen. Die informatie zult u t.z.t. wel van hem krijgen. Separaat dient u dan aan Ligator en aan mij prive een verklaring af te geven dat mevrouw Van Waes haar smaadschrift op internet weghaalt en op straffe van een dwangsom van euro 500 per dag nooit meer de naam x, Ligator, x, x of verwijzingen naar deze namen op internet zal noemen, direct of via derden, in welk verband dan ook. Daar zal zij en haar bedrijf persoonlijk voor moeten tekenen.
Nadrukkelijk wijs ik u erop dat betaling van x de enige optie voor mevrouw Van Waes is om geld te ontvangen. De activiteiten van Ligator zijn al ruim één jaar geleden stilgelegd en na verkoop van het  bedrijfspand zal de BV ontbonden worden. Het streven (en de eis van de bank) is om dit voor het einde van 2015 te doen. Een faillissement lost niets op, maar levert alleen maar schade voor de bank op.
Mocht deze mail op internet verschijnen, dan vervalt het bod van x.
Met groet,
voor Ligator BV,
x

update 25 juni 14 juli ontvangen
In deze zaak is op 8 juni telefonisch contact opgenomen met de belastingdienst. De belastingdienst heeft aangegeven dat inderdaad bodembeslag is gelegd.
Voorts hebben wij geïnformeerd of de belastingdienst als steunvordering wenst te dienen. Hierop hebben zij gereageerd dat ze nog met de wederpartij in onderhandeling zijn en hem tot 1 juli de tijd hebben gegeven om te reageren. Inmiddels is geïnformeerd bij collega deurwaarders of deze bekend zijn met de wederpartij en als steunvordering wensen te dienen. Wij zijn nog in afwachting van de reactie van een aantal deurwaarders.

2 Juni 2015: Vandaag kwam er een ‘persoonlijk’ aanbod, er werd een taart gebracht door de directie van Ligator met een ‘oprechte’ persoonlijke spijtbetuiging. Eerst had ik het verkeerd verstaan; ik dacht dat ‘de hoofdsom’ contant in handen zou krijgen (klant was hiervan getuige), maar er kwam geen envelop onder de taart vandaan.  Nou ben ik echt benieuwd of ik het bedrag op mijn rekening krijg! Maar als er niks komt zet ik door en vragen we het faillissement aan inclusief beslaglegging op de handelsnaam.

11 juni

Jongejans Wisseborn Gerechtsdeurwaarders t.a.v. dhr. x  postbus 357
3840AJ Harderwijk

Betreft uw dossier Van Waes / Ligator BV – nr. 14101014 Wijchen, 11 juni 2015

Geachte heer x
Vorige week dinsdag 2 juni heb ik mevrouw Van Waes persoonlijk gesproken. In het gesprek is zij akkoord gegaan met een betaling van de hoofdsom van xxxx,xx in ruil voor de inventaris van Ligator BV, finale kwijting van het restantbedrag én verwijdering van de laster op haar blog. Het bedrag zou door de heer X worden overgemaakt.
De laster zou per direct verwijderd worden. Echter ‘s avonds bleek dit niet te zijn gebeurd. Wél schreef zij dat zij akkoord gaat met de mondeling besproken deal. 
Ondanks het feit dat mevrouw van Waes zich niet aan haar afspraak heeft gehouden is de heer X alsnog bereid de hoofdsom te betalen. Echter, dan dient eerst de laster van haar blog verwijderd te worden.
Graag verneem ik van u de te nemen stappen. Hoogachtend, x
13 juni 2015 : Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. – 318 Wetboek van Strafrecht 

Een rechterlijke uitspraak negeren, niet betalen, niet reageren op betalingsverzoeken van de gerechtstdeurwaarder en vervolgens met een taart een deal komen maken: zo werkt het niet. Een telefonische afspraak maken op 2 juni zonder melding van de bedoeling. Dat is bijzonder intimiderend,  je bent te ver gegaan,  je kruipt niet IN mijn huid. Je moet met niet instralen, je kunt me niet ‘healen’ Blijf uit mijn buurt! Alleen na betaling van de volledige kwijting van de schuld inclusief alle rechtmatige kosten, tot op de laatste cent, zullen deze berichten van mijn blog verdwijnen. En als dit niet gebeurt en het faillissement een feit wordt kan dit bericht tot het einde der dagen als een smet op de naam Ligator blijven rusten.

– EXECUTORIAAL DERDENBESLAG

vermelding van dossiernummer 14101014
ten verzoeke van Monique Andrea Maria van Waes, handelend onder de naam Mozaiek Tegelspeciaalzaak, wonende en zaakdoende te Utrecht, te dezen tot aan het uiteinde der executie van na te melden executoriale titel woonplaats kiezende aan het kantooradres van na te melden gerechtsdeurwaarder.
Heb ik, Mr. JANOU-JOLIJN BREUKERS, als toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van MARCEL LISETTE RICHARD POLMAN, gerechtsdeurwaarder te Roermond, kantoorhoudende aldaar aan de Mariagardestraat 99;
U I T K R A C H T V A N:
de grosse van een vonnis door de Rechtbank Gelderland, team kanton en handelsrecht, zittingsplaats Arnhem, zaakgegevens: 2570710 CV EXPL 13-18552 431453, op tegenspraak gewezen d.d. 8 oktober 2014, inzake bovengenoemde executante en nader te noemen geëxecuteerde;
T E N L A S T E V A N:
de besloten vennootschap Ligator B.V., statutair gevestigd te ARNHEM, kantoorhoudende te 6603 AX WIJCHEN, aan het adres Kamerlingh Onnesstraat 23
E X E C U T O R I A A L B E S L A G G E L E G D O N D E R:
de coöperatie coöperatieve Rabobank Rijk van Nijmegen U.A., gevestigd en kantoorhoudende te (6511 NC) Nijmegen, aan het adres Keizer Karelplein 1, aldaar mijn exploot doende en aldus af- schrift dezes, van voormelde executoriale titel, van een formulier als bedoeld in art. 475 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in tweevoud latende aan:
aldaar werkzaam;
op alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren en/of roerende zaken (niet zijnde registergoederen), die de derde-beslagene onder zich heeft en/of uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen van de schuldenaar voornoemd, dan wel uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks onder zijn/haar berusting heeft en/of zal verkrijgen voor, respectievelijk schuldig zijn of worden aan de schuldenaar voornoemd, onder meer, doch niet beperkt tot, de rekening onder nr.: NL68 RABO 0158699076;
dit om te komen tot verhaal van de vordering van executante op de schuldenaar, tot een beloop van de navolgende bedragen:
  de hoofdsom ————————————————————————4.305,93 €
  de buitengerechtelijke kosten ——————————————————–  450,00 €
  de rente als in voormelde executoriale titel omschreven,tot en met 26 november 2014 bedragende —————————————1514,97 €
  de geliquideerde, ten laste van gerekwireerde komendeproceskosten —————————————————————————— 1.048,88 €
  de kosten van betekening en bevel————————————————– 83,57 €
  de nakosten —————————————————————————–100,00 €
  de overige executiekosten ————————————————————- 19,51 €
  de kosten dezes als aan de voet hiervan vermeld ——————————-162,49 €
te vermeerderen met de kosten van overbetekening van dit exploot en alle overige kosten en uitschotten van executie, die nog niet zijn vereffend, alsmede verdere rente en te verminderen met dat bedrag dat zal blijken te zijn betaald, tot heden volgens onze administratie: € 0,00;
M E T B E V E L E N A A N Z E G G I N G:
aan de derde-beslagene om het verschuldigde of de zaken onder zich te houden op straffe van onwaarde van elke in weerwil van het beslag gedane betaling of afgifte;
en dat de verklaring als bedoeld in art. 476a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering door de derde-beslagene dient te worden afgelegd na vier weken na heden en dient te worden gericht aan Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders voornoemd, dan wel aan de advocaat van de rekwirante als vermeld in de hierbij betekende verklaring en dat de derde beslagene, bij ge- breke van (tijdige) of deugdelijke verklaring kan worden veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag is gelegd, als ware deze zelf daarvan schuldenaar.
de kosten dezes zijn € 162,49

En de kosten zijn al weer verder opgelopen omdat de Gerechstdeurwaarder is ingeschakeld.
15 mei
Verzonden: vrijdag 15 mei 2015 11:28
Aan: Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders
CC: al
Onderwerp: Betreft dossier 14101014 Ligator BV / Van Waes
Geachte dames/heren,
Van uw bericht dat u de bieding van de Zwitsers hebt afgewezen heb ik goede notie genomen. Het maakt overigens niet veel meer uit.
Uw beslaglegging op de inventaris van Ligator is door de belastingdienst terzijde geschoven. Op vrijdag 8 mei  j.l. is er door de belastingdienst beslag gelegd op een gedeelte van de inventaris van Ligator. Door tijdgebrek heeft de deurwaarder slechts de inventaris van de showroom opgeschreven. Hij komt nog terug om de rest op te schrijven.
De Zwitsers kunnen natuurlijk ook van de belastingdienst kopen. Dat heeft mijn voorkeur. Dan ben ik het Zwitserse bedrijf van dienst en vist mevrouw Van Waes achter het net.

en nog meer van “de zwitser”: c.g.m. brunott
Verzonden: donderdag 14 mei 2015 17:00
Aan: Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders
CC: al
Onderwerp: RE: Inzake Ligator BV Dossier 14101014
Betreft uw dossier 14101014 Van Waes / Ligator BV
Geachte dames/heren,
Dank voor uw snelle antwoord. Wij kunnen begrijpen dat bij uw client emotie boven ratio gaat. Dat de  veiling van 2 juni doorgang zal vinden lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. De activiteiten van Ligator BV zijn al ruim ÈÈn jaar geleden gestaakt. Ligator BV zal daarom eerder haar eigen pijnloze faillissement aanvragen, dan geld naar uw client laten vloeien, nu zij ons niet meer kan dienen met haar  medewerking. Ook hebben wij begrepen dat de belastingdienst inmiddels gedeeltelijk beslag heeft gelegd. Bodembeslag gaat boven executoriaal beslag. Uw opbrengst zal NUL zijn. Mocht u voor het restant nog een aangepast bod van ons willen ontvangen, dan horen wij dat graag, ik ben afwezig van 1 tot 20 juni a.s..
Met groet,
Allemaal heel eigenaardig, de rechtszaak was eind augustus 2014.   Op facebook is Ligator onder haar handelsnaam actief geweest tot zomer 2014 en begin 2015 hielden ze uitverkoop via Marktplaats en Facebook.  Op 22 mei 2015 kreeg ik het verzoek om ‘laster’ van mijn site te verwijderen vanaf een vaag mailadres.

Beste Monique,
Ik heb jouw blogberichten gelezen.
Een zakelijk geschil mag nooit leiden tot persoonlijke beschadigingen. Wat jij doet is laster.
Ik heb ook een bericht geplaatst op mijn blog. Als je het artikel niet vóór a.s. dinsdag 26 mei 12.00 uur verwijdert zal het artikel blijven staan en zal het definitief oorlog worden.
Daar ik toch veel vrije tijd ga krijgen kan ik me daar persoonlijk de komende 10 jaar mee bezig houden.
Hier kun je vast een voorproefje lezen:
Ik verneem graag je reactie….

 

MONIQUE VAN WAES – MOZAIEK.COM – UTRECHT – WANPRESTATIE – GEVOLGSCHADE
Monique van Waes van mozaiek.com maakt zich schuldig aan laster. Een rechtzaak die zij door een vormfout heeft gewonnen (van een vormfout is geen sprake, als je het niet eens bent met de rechter ga je in hoger beroep) geeft haar het idee dat ze op internet kan schrijven wat zij wil.
Door verkeerde levering van materialen heeft een klant van Ligator schade geleden. Ondanks toezeggingen van Monique van Waes heeft zij niets ondernomen om het probleem op te lossen. Met gedraai en gekonkel heeft ze geprobeerd haar verantwoordelijkheid als verkoper af te schuiven naar haar leverancier in Italië. Een onzakelijke en laffe wijze van zaken doen. Ondanks de lakse houding en toezeggingen van schadevergoeding heeft Milovito zélf de klacht opgelost. Enige schadevergoeding is nooit ontvangen.
Monique, kijk hier eens: http://www.encyclo.nl/begrip/Klantvriendelijkheid
Ik hoop dat toekomstige klanten van mozaiek.com toch even achter hun oren krabben als ze het bovenstaande lezen. Tenslotte wil je geen gedonder als je mooi mozaïek bestelt voor je badkamer, keuken of zwembad.
mijn noot
Ligator is niet meer operationeel dat is al een HELE fijne genoegdoening!  Hopelijk leest ‘de zwitser’ dit en koopt ie geen kat in de zak. De Nederlandse belastingbetaler mag mee betalen aan het  ‘eigen  pijnloze faillissement’  van de BV Ligator. De bank kan aflossing van de lening op zijn buik schrijven dus de andere bankklanten betalen lekker mee:  Ligator is de dader, wie zijn er nog meer slachtoffer? ik noem geen namen, mijn naam mag genoemd: Monique van Waes